AP7

4 Novembro 2016, 13:00 Roger Francis Picken

Exercícios da ficha 6 (teorema de Fubini para integrais triplos) e ficha 7 (mudanças para coordenadas polares, e casos simples de coordenadas cilíndricas).