Anúncios

Inicio das aulas

9 Setembro 2013, 19:45 Mário Manuel Gonçalves da Costa

As aulas teoricas e de problemas de Termodinamica II terao inicio no dia 23 de Setembro de 2013.