Consultar o ficheiro abaixo para o enunciado.

Attachments