Turnos

Turno Semanas Data Sala Turma(s)
GIA957PB02 1 - 6, 8 - 14 Qui, 14:00 — 15:30 0 - 16 LEGI0301
GIA957PB03 1 - 14 Ter, 11:30 — 13:00 0 - 32 LEGI0301
GIA957PB04 1 - 14 Ter, 14:00 — 15:30 0 - 32 LEGI0301
GIA957T01 1 - 14 Ter, 08:30 — 10:00 A3 LEGI0301
GIA957T01 1 - 6, 8 - 14 Qui, 09:00 — 10:30 A3 LEGI0301