Aula 5

24 Outubro 2012, 13:30 Ana Cardoso Cachopo

Capítulo 4 - exercícios 10, 11 e 13.

Capítulo 5 - exercícios 2, 3, 5, 6a), 6g).