• 55428 Luis Miguel Pereira Faria
  • 64833 Pedro Daniel Diz Pinela
  • 67045 Nelson Alexandre Gomes Duarte
  • 75384 Adriana Correia Pereira
  • 78503 Alexandre Lopes Poeira
  • 78785 José Henrique Sobral Santos
  • 78973 Tiago Miguel Borralho Pereira
  • 80937 Guilherme António Trindade Quintino
  • 81440 Pavlo Kovalchuk