Turnos

Turno Semanas Data Sala Turma(s)
EOnd13OT03 1 - 5, 7 - 15 Sex, 09:30 — 11:00 E1 MEGE0101
DFAERM0101
EOnd13T01 1 - 5, 7 - 15 Sex, 15:30 — 17:00 P8 MEGE0101
DFAERM0101
EOnd13OT02 1 - 5, 7 - 15 Qua, 12:00 — 13:30 E5 MEGE0101
DFAERM0101